Jak dbać o bezpieczeństwo instrumentów płatniczych?

porady prawne adwokat szczecin
adwokat Szczecin

Adw. Tytus Mystkowski

Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2016 r. jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Legitymuję się dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności wokół prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa gospodarczego. Chętnie podejmuję się prowadzenia spraw konsumentów przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym.

W poprzednich wpisach dowiedzieliście się Państwo, na czym polega nieautoryzowana transakcja płatnicza, a także jakie powinny być pierwsze kroki zmierzające do uzyskania zwrotu kwoty utraconej wskutek takiej transakcji. Teraz wytłumaczę, jak zgodnie z obowiązującymi przepisami należy dbać o bezpieczeństwo instrumentów płatniczych, by w razie niechcianej sytuacji nie narazić się na zarzut umyślnego lub będącego wynikiem rażącego niedbalstwa naruszenia reguł bezpieczeństwa.

Podstawowym Państwa obowiązkiem jest korzystanie z instrumentu płatniczego w sposób zgodny z umową ramową. Oznacza to, że należy chociaż raz się z nią zapoznać. Tytułem przykładu podaję jednak niewyczerpujący katalog obowiązków, które mogą się wiązać z korzystaniem z bankowości elektronicznej:

  1. Nie można udostępniać nikomu danych do uwierzytelniania i autoryzacji transakcji (NIKOMU – oznacza również dzieci i małżonka);
  2. Nie wolno umożliwiać NIKOMU korzystania z telefonu komórkowego używanego do obsługi bankowości elektronicznej;
  3. Chociaż banki umożliwiają korzystanie z bankowości elektronicznej za pomocą jednego urządzenia mobilnego, to zaleca się, by tego nie robić, bo zlecanie operacji i autoryzacja jej za pomocą jednego smartfona jest działaniem obciążonym szczególnym ryzykiem;
  4. Należy korzystać z oryginalnego oprogramowania – systemu operacyjnego, aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz programu antywirusowego z aktualizowaną na bieżąco bazą wirusów i zagrożeń, jeżeli z instrumentu płatniczego korzystamy za pomocą komputera;
  5. Transakcje płatnicze wykonywane przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów powinno się przeprowadzać tylko za pomocą prywatnych sieci bezprzewodowych (domowych i biurowych), które są zabezpieczone, a także dostępne jedynie dla ograniczonego grona znanych nam osób;
  6. Banki mogą posiadać dodatkowe zasady, które należy stosować przy korzystaniu z usług płatniczych. Regulacje w tym zakresie mogą się zmieniać i zazwyczaj realnie służą zwiększeniu bezpieczeństwa, dlatego warto być z nimi na bieżąco i stosować się do nich.

Zastosowanie tych reguł redukuje możliwość hakerskiego oszustwa na Państwa szkodę. Poza tym ogranicza do minimum możliwość uchylenia się przez bank od odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję, co powinno być Państwa ostatecznym celem w razie potencjalnego sporu z podmiotem będącym dostawcą usług płatniczych