Prawo karne

Sprawy karne aresztowanie kancelaria adwokat szczecin

Czasami wydaje się nam, że prawo karne nas nie dotyczy. Wielu z naszych klientów przekonało się już o tym, że to wrażenie ma czysto iluzoryczny charakter. W skomplikowanej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć, zdarza się, że zostajemy całkowicie niespodziewanie zaangażowani w proces karny. Zdarzenie drogowe, włamanie do mieszkania, zniesławienie za pośrednictwem mediów społecznościowych, wypadek w miejscu pracy lub atak hakerski na rachunek bankowy, czy zatrzymanie z narkotykami…  to tylko niektóre z tych przypadków. Każda z ról procesowych, które mogą przypaść Państwu w udziale, może być niełatwa. W każdej z nich możemy Państwu pomóc.

Pomoc w sprawach karnych

Oferujemy naszym klientom profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego.  Posiadamy doświadczenie w tym zakresie od momentu zatrzymania podejrzanego lub wykrycia przestępstwa w inny sposób. Zajmujemy się obroną oskarżonych w trakcie śledztwa, a także w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym.

Reprezentacja w sprawach karnych

W przypadku zatrzymania naszych klientów i wiążącego się z nim wysokiego prawdopodobieństwa tymczasowego aresztowania staramy się działać natychmiastowo. W razie zaistnienia takich okoliczności działamy niezależnie do pory dnia czy nocy. Z praktyki funkcjonowania organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości wynika, że losy uczestników postępowania zależą często od przebiegu pierwszych godzin procesu. Mamy świadomość, że rolą adwokata jest wyrównanie szans obywatela w starciu z organami wymiaru sprawiedliwości.

Zajmujemy się również reprezentacją pokrzywdzonych. Paradoksalnie podmioty przeznaczone do ścigania przestępstw często o nich zapominają. Każdego dnia pomagamy naszym klientom skorzystać z przysługujących im uprawnień procesowych. Sporządzamy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Składamy do sądu akty oskarżenia.

Zapewniamy naszym klientom poczucie, że postępowanie w ich sprawie zostanie przeprowadzone w najlepszy możliwy dla nich sposób. Sprawiamy, że czują się bezpieczniej stając twarzą w twarz z przedstawicielami organów ścigania. Wspieramy ich również na sali sądowej. Nigdy nie zapominamy o tym, że z każdej sytuacji mogą wyniknąć korzyści. Pomagamy uzyskać pełne odszkodowanie od sprawcy przestępstwa już na etapie postępowania karnego.

Zatrzymanie i tymczasowe zatrzymanie sprawy karne kancelaria adwokat szczecin

Pomoc prawna po zakończeniu postępowania karnego

Pomagamy naszym klientom również po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego. Podejmujemy czynności przed Sądem Najwyższym. Działamy również w postępowaniu karnym wykonawczym. Składamy między innymi wnioski o dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, czy wstrzymanie wykonania kary. Występujemy w ich imieniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie.

Świadczymy usługi również w zakresie innych postępowań o charakterze represyjnym. Jesteśmy przy naszych klientach na przykład w toku postępowań dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego, czy też w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym w sprawach studentów.

W czym możemy Państwu pomóc

negocjacje kancelaria adwokat szczecin

Porady prawne w zakresie prawa karnego

sprawy karne reprezentacja kancelaria adwokat szczecin

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie

dochodzenie kancelaria adwokat szczecin

Postępowanie przygotowawacze - śledztwo i dochodzenie

reprezentacja klientów w sprawach w sądzie szczecin

Obrona w sprawach karnych

ugoda kancelaria adwokat szczecin

Reprezentacja pokrzywdzonego

sporządzanie umów kancelaria szczecin

Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu karnym

A ponadto:


  • postępowanie w sprawach prywatnoskargowych,
  • postępowanie wykonawcze,
  • postępowanie dyscyplinarne