Windykacja należności

Adwokat Szczecin sprawy karne

Każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorcą, czy też nie wykonuje działalności gospodarczej, chciałby żeby jego kontrahenci zawsze zachowywali płynność finansową, bo często ma to bezpośredni wpływ na nasze funkcjonowanie. Czasami okazuje się, że chociaż zaplanowana transakcja początkowo przebiega bez zarzutu, to nagle, zupełnie niespodziewanie nasz partner w interesach z błahego powodu odmawia zapłaty lub zachowuje się całkowicie biernie i przestaje się z nami kontaktować. W takiej sytuacji niezastąpiony może okazać się adwokat, który szybko i skutecznie podejmie działania zmierzające do odzyskania należności.

Powódzwo o zapłatę

Chociaż na pierwszy rzut oka powództwo o zapłatę wydaje się nieskomplikowaną kwestią, to często diabeł tkwi w szczegółach. Nawet doświadczony uczestnik postępowań sądowych może pogubić się w tych wszystkich procedurach, które stworzył ustawodawca dla dochodzenia świadczeń pieniężnych przed sądem. Postępowanie uproszczone, upominawcze, nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze, ugoda, wyrok, nakaz zapłaty, sprzeciw, apelacja, skarga kasacyjna, egzekucja. Żeby orientować się w tych wszystkich niuansach, niezbędne jest długoletnie doświadczenie w windykacji należności. W przeciwnym wypadku łatwo narazić się na przegranie sprawy. Często po przeciwnej stronie procesu może znaleźć się dobry pełnomocnik (najczęściej skuteczny adwokat lub doświadczony radca prawny), który wie jak wykorzystać zawiłości prawne występujące w polskim prawie cywilnym, by sąd oddalił nasze powództwo, pomimo jego zasadności.

Reprezentacja wierzycieli i dłużników

Nasi klienci często zgłaszają się do nas po tym, jak już wystosowali do swojego dłużnika wezwanie do zapłaty, które nie spotkało się z jakąkolwiek reakcją. Chociaż czasami okazuje się, że zupełnie wystarczające jest powtórne wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty, które będzie podpisane przez adwokata, to najczęściej tego typu działanie okazuje się nieskuteczne, ponieważ dłużnik nadal uporczywie nie płaci. Wachlarz rozwiązań, które pojawiają się po dokonaniu tego kroku jest bardzo szeroki. Rzadko zdarzają się dwie takie same sytuacje, jednakże analiza dowodów – w tym dokumentów znajdujących się w dyspozycji klienta – pozwala na znalezienie adekwatnej opcji. Czasami nie ma potrzeby występowania na drogę sądową, a najlepszym wyjściem jest podjęcie działań zmierzających do polubownego odzyskania należności. Przeprowadzenie szybkiej i sprawnej windykacji w postępowaniu sądowym nie zawsze zależy tylko od szczęścia. Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią, a dołożę należytej staranności, by Państwa dłużnik zapłacił wszystko co należy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Może być i tak, że to nie Państwo jesteście wierzycielem, tylko ktoś inny występuje przeciwko Państwu z bezzasadnym lub zawyżonym roszczeniem. Nikt nie lubi płacić drugiemu więcej niż mu się należy. Rzadko zdarza się, że sytuacja jest całkowicie beznadziejna i nie pozwala na wygraną lub chociaż ograniczenie kosztów, które wiążą się z toczeniem sporu przed sądem. Podniesienie adekwatnych do sytuacji zarzutów na właściwym etapie procesu pozwala często na zmniejszenie należności głównej, redukcję odsetek lub ustalenie możliwego do realizacji planu spłaty dochodzonej przez wierzyciela należności, które pozwoli rozwiązać Państwa problem jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego.

W czym możemy Państwu pomóc

reprezentacja klientów w sprawach w sądzie szczecin

Postepowanie przedsądowe

  1. przedsądowe wezwanie do zapłaty,
  2. negocjacje z wierzycielem lub dłużnikiem,
  3. przygotowanie porozumienia ratalnego, uznania długu, planu spłaty etc.,
reprezentacja klientów w sądzie adwokat szczecin

Postępowanie sądowe

  1. przedsądowe wezwanie do zapłaty,
  2. negocjacje z wierzycielem lub dłużnikiem,
  3. przygotowanie porozumienia ratalnego, uznania długu, planu spłaty etc.,
porady prawne kancelaria adwokat szczecin

Egzekucja

  1. postępowanie klauzulowe,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
  3. doradztwo w zakresie poszukiwania majątku,
  4. prowadzenie nadzoru nad egzekucją komorniczą (szczególnie z nieruchomości).