Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe adwokat kancelaria Szczecin

Śmierć to jedna z tych sytuacji, które w końcu dotkną każdego z nas. Chociaż zazwyczaj staramy się oddalić od siebie myśl o niej, to jedno jest pewne – każdy z nas zetknie się z nią prędzej czy później. Rzadko jest tak, że możemy przewidzieć, kiedy to się stanie i zazwyczaj nie mamy wpływu na moment, kiedy ona nastąpi. Możemy jednak przygotować się poprzez zaplanowanie sukcesji, z którą wiąże się przejście ogółu praw majątkowych na naszych spadkobierców. Spadki to rozbudowana gałąź prawa. Porada prawna udzielona przez adwokata, który dobrze orientuje się w jej regulacjach, jest nie do przecenienia.

Trudności w sprawach spadkowych

Sprawy spadkowe są trudne nie tylko ze względu na złożoność regulacji. Z uwagi na ich duży ciężar gatunkowy, wiąże się z nimi znaczny ładunek emocjonalny. Łatwiej sobie z nimi poradzić, korzystając z rady profesjonalnego pełnomocnika. Pomiędzy spadkobiercami często powstają spory, które niejednokrotnie kończą się w sądzie. Zazwyczaj wygrywa je ten, który jest reprezentowany przez doświadczonego adwokata. Przyszły spadkodawca może jednak tak zaplanować sukcesję, by ograniczyć możliwość powstania sporu pomiędzy uprawnionymi do spadku. Testament, darowizna, zapis. Każda z tych instytucji generuje szerokie spektrum potencjalnych możliwości. Ich umiejętne i skuteczne wykorzystanie pozwala na pełne odzwierciedlenie woli spadkodawcy, a także sprawiedliwe rozdzielenie jego majątku pomiędzy spadkobierców.

Jeżeli jednak dojdzie do wystąpienia jakiejś okoliczności, która zniweczy pełną realizację planów spadkodawcy, to spadkobiercy muszą przygotować się na przeprowadzenie wieloetapowego postępowania, które zmierza do uregulowania ogółu spraw spadkowych. Pierwszą jego częścią jest ustalenie składu spadku. Dla sposobu postąpienia potencjalnych sukcesorów istotna jest wiedza, czy w jego skład wchodzą wartościowe składniki majątkowe, czy też same długi. Posiadanie tych informacji pozwala na złożenie oświadczenia spadkowego o stosownej treści. Nie można tracić z pola widzenia, że spadkobierca może narazić się na niepowetowane straty, jeżeli już na tym etapie zadziała bez właściwego rozeznania w zakresie prawa i faktów.

dobry adwokat kancelaria szczecin

Potwierdzenie prawa do spadku

W dalszej kolejności nasi klienci stają często przed dylematem: jak poradzić sobie z potwierdzeniem prawa do spadku. Czy w danej sytuacji możliwe jest skorzystanie z notarialnego poświadczenia dziedziczenia, czy też konieczne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Niebagatelną kwestią w tym zakresie jest prawidłowa realizacja obowiązków fiskalnych odnośnie podatku od spadków i darowizn.

Po prawomocnym stwierdzeniu nabycia spadku często pojawia się kwestia zachowku, czyli jedno z najbardziej złożonych zagadnień w zakresie prawa spadkowego. Nasi klienci często zastanawiają się, jak ustalić wartość roszczenia o zachowek, w jaki sposób najskuteczniej go dochodzić i jak się przed nim bronić.

Postępowanie o dział spadku

Jednym z najbardziej węzłowych zagadnień spadkowych jest postępowanie o dział spadku. To jest właśnie ten punkt w trakcie regulowania praw do spadku, który pozwala ustalić, jaka część spadku realnie przypadnie w udziale danemu spadkobiercy. Tutaj również mogą pojawić się skomplikowane sytuacje procesowe, w których często nieodzowne jest skorzystanie z pomocy adwokata doświadczonego w prowadzeniu spraw spadkowych.

Każda z opisanych powyżej kwestii leży w obszarze naszych zawodowych zainteresowań. Mamy doświadczenie w prowadzeniu tzw. transgranicznych spraw spadkowych, które wymagają orientacji zarówno w przepisach prawa polskiego, jak i obcych porządków prawnych. Dlatego też jesteśmy w stanie reprezentować Państwo w postępowaniu spadkowym na wszystkich jego etapach.

W czym możemy Państwu pomóc

reprezentacja klientów w sądzie adwokat szczecin

Planowanie sukcesji

ugoda kancelaria adwokat szczecin

Doradztwo w zakresie rozrządzania majątkiem spadkowym

sporządzanie umów kancelaria szczecin

Projektowanie testamentów

skuteczne porady prawne kancelaria adwokat szczecin

Oświadczenia spadkowe i uchylenie się od skutków niezłożenia w terminie oświadczenia spadkowego

usługi prawne kancelaria szczecin

Stwierdzenie nabycia spadku

postępowanie sądowe kancelaria adwokat szczecin

Sprawy o zachowek

reprezentacja klientów w sprawach w sądzie szczecin

Dział spadku

porady prawne kancelaria adwokat szczecin

Podatek od spadków i darowizn