Zobowiązania i prawo umów

umowy adwokat szczecin kancelaria

Szybko działające sądy to fikcja. Postępowania sądowe trwają wiele lat. Nigdy nie można mieć również stuprocentowej pewności, że ich rezultat będzie dla nas korzystny. Dlatego nasi klienci często pytają nas, jak można zabezpieczyć ich interesy już na etapie kontraktowania w taki sposób, by nie było konieczności spotkania z kontrahentem na sali sądowej. Chociaż takiej sytuacji nie zawsze można uniknąć, to często dobrze przygotowana umowa może wzmocnić sytuację procesową strony. Dzięki temu treść wyroku jest łatwiejsza do przewidzenia, zaś wydanie przez sąd rozstrzygnięcia o pożądanej treści bardziej prawdopodobne.

Istota sporządzania umów

Mówi się, że dobre umowy przygotowuje się na złe czasy. Najczęściej w sytuacjach, gdy pomiędzy stronami wszystko dobrze się układa, umowa leży w szufladzie, zaś wszystkie uprawnienia i obowiązki są realizowane w sposób należyty. Z inną sytuacją mamy do czynienia, kiedy pomiędzy uczestnikami stosunku umownego pojawiają się zgrzyty. W takiej sytuacji dobrze mieć w zanadrzu profesjonalnie sporządzoną umowę.

Sporządzenie umowy - procedury

Co to znaczy dobrze sporządzić umowę? To znaczy przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje, które mogą się pojawić w toku jej wykonywania. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale wiedza i doświadczenie życiowe pozwalają tak sformułować uprawnienia i obowiązki stron, żeby ich dochodzenie przy użyciu przymusu państwowego było maksymalnie ułatwione. Prawidłowo sformułowana umowa realizuje wszystkie wymogi formalne, które ustawodawca postawił przed stronami.

Obrót prawny pisze różne scenariusze. Niekiedy zdarza się, że z pozoru nieskomplikowana umowa spowoduje, że strony znajdą się w patowej sytuacji, która musi skończyć się w sądzie. Często sytuacji takiej można by uniknąć, gdyby każda ze stron poszukała pomocy u profesjonalnego prawnika. Porównanie kwot wydanych na sporządzenie umowy prawidłowo zabezpieczającej interesy danej strony z sumami, jakie wiążą się z prowadzeniem długoletniego procesu, rzadko wypada korzystnie dla sytuacji, w której dochodzi do sporu sądowego.

W czym możemy Państwu pomóc

porady prawne adwokat kancelaria szczecin

Ustne, pisemne i mailowe porady prawne

usługi prawne kancelaria szczecin

Analiza i opiniowanie umów

sporządzanie umów kancelaria szczecin

Sporządzanie projektów umów

reprezentacja klientów w sprawach w sądzie szczecin

Reprezentacja klientów przy dochodzeniu roszczeń

porady prawne kancelaria adwokat szczecin

Sporządzanie umów (obrót nieruchomościami, obrót gospodarczy, zatrudnienie, etapy kontraktowania)

dochodzenie kancelaria adwokat szczecin

Ustalanie istnienia/nieistnienia/nieważności stosunków umownych