Prawo rodzinne

adwokat szczecin rozwody

Podobno własny rozwód to jedna z najbardziej stresujących sytuacji w naszym życiu. Trudno się dziwić. Małżonkowie najpierw przez wiele lat mozolnie starają się zbudować wspólne życie, a następnie stopniowo, krok za krokiem, dzień pod dniu, miłość ucieka przez dziurkę od klucza. Pojawiają się wzajemne pretensje, wspólne funkcjonowanie staje się niemożliwe, a czasami  w tle tego wszystkiego pojawia się również zdrada. W takich sytuacjach często jedynym możliwym rozwiązaniem jest rozstanie i rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Zakres pomocy prawnej w sprawach rozwodowych

Pomagamy naszym klientom odnaleźć się w tych trudnych sytuacjach. W końcu rozwód to nie tylko ustalenie, że doszło do trwałego i zupełnego rozpadu więzi łączących małżonków i który z nich zawinił. Nie można tracić z pola widzenia wszelkich innych kwestii, które znajdują się w zakresie rozpoznania sądu okręgowego prowadzącego postępowanie rozwodowe.

Opieka nad dziećmi, alimenty, koszty utrzymania rodziny a sprawa rozwodowa

Kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, alimenty, koszty utrzymania rodziny w trakcie trwania postępowania, ustalenie miejsca pobytu dzieci – to nie wszystkie zagadnienia, w których pomagamy naszym klientom, reprezentując ich w sprawie 
o rozwód.

Czujemy się kompetentni świadczyć usługi w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej. Pomagamy zarówno w umownym, jak i sądowym podziale majątku.

Reprezentujemy naszych klientów również w sprawach alimentacyjnych o ustalenie pochodzenia dziecka, a także w sprawach o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów przez rodziców i dziadków. Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o ubezwłasnowolnienie, a także w innych sprawach opiekuńczych.

rozwody adwokat szczecin

Reprezentujemy naszych klientów również w sprawach alimentacyjnych o ustalenie pochodzenia dziecka, a także w sprawach o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów przez rodziców i dziadków. Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o ubezwłasnowolnienie, a także w innych sprawach opiekuńczych.

Indywidualny charakter sprawy rozwodowej a pomoc prawna

Mamy pełną świadomość, jak delikatną materią są sprawy rodzinne. Każdą powierzoną nam sprawę staramy się prowadzić z uwzględnieniem jej indywidualnego charakteru. Poszukujemy rozwiązań dostosowanych do okoliczności zaistniałej sytuacji. Wiemy jak poprowadzić postępowanie, żeby wszystkie istotne dla Państwa fakty zostały poddane analizie przez rozpoznający ją sąd rodzinny.

Jeśli jest to możliwe, staramy się znajdować polubowne sposoby załatwiania powierzonych nam spraw. Zdajemy sobie sprawę, że zażarty konflikt rodziców najczęściej negatywnie wpływa na dobro dzieci. Dlatego najczęściej rekomendujemy naszym klientom rozwiązania, które pozwalają na wypracowanie akceptowalnego dla obydwu stron porozumienia.

W czym możemy Państwu pomóc:

porady prawne adwokat kancelaria szczecin

Ustne, pisemne i mailowe porady prawne w zakresie prawa rodzinnego

reprezentacja klientów w sądzie adwokat szczecin

Reprezentacja w sprawach rodzinnych, w tym również w sprawach o rozwód

porady prawne kancelaria adwokat szczecin

Sporządzanie pism procesowych w materii objętej prawem rodzinnym

ugoda kancelaria adwokat szczecin

Polubowne regulowanie kwestii objętych prawem rodzinnym