Padłem ofiarą nieautoryzowanej transakcji płatniczej, hakerzy wyczyścili moje konto. Co dalej?

odszkodowania adwokat szczecin
adwokat Szczecin

adwokat Tytus Mystkowski

Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2016 r. jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Legitymuję się dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności wokół prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa gospodarczego. Chętnie podejmuję się prowadzenia spraw konsumentów przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym.

Żadna sytuacja, w której dochodzi do istotnego naruszenia naszej prywatności nie jest pożądana, ani tym bardziej przyjemna. Każdy kto padł kiedykolwiek ofiarą przestępstwa – nawet zwykłej kradzieży kieszonkowej – ma tego pełną świadomość. Szczególnym przykładem takiego jej pogwałcenia jest dokonanie nieautoryzowanej transakcji płatniczej. W poprzednim wpisie szczegółowo tłumaczyłem, kiedy do niej dochodzi.

Gdyby Państwo nie pamiętali, to do nieautoryzowanej transakcji płatniczej dochodzi wtedy, kiedy nie wyraziliśmy zgody na jej dokonanie przed lub po transakcji. Najczęściej zgodę wyraża wówczas inna, całkowicie obca osoba, która w żaden sposób nie jest uprawniona do rozporządzania Państwa pieniędzmi.

Przykłady takich sytuacji:

  1. W trakcie weekendowego wyjazdu klientka została poproszona przez obcą osobę o użyczenie telefonu w celu dokonania pojedynczego połączenia. Podczas tego zdarzenia oszuści zainstalowali na smartfonie oprogramowanie, które umożliwiło dokonanie kilku natychmiastowych przelewów na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Organy ścigania okazały się całkowicie bezradne.

  2. Klient po zalogowaniu do serwisu bankowości internetowej stwierdził, że ktoś podszywając się pod niego, zawarł za pośrednictwem kanałów elektronicznej komunikacji i w jego imieniu umowę pożyczki obejmującej kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Następnie oszust zmienił dzienne limity przelewów i dokonał przelewu natychmiastowego na rachunek założony na fikcyjne dane, z którego jeszcze przed wykryciem oszustwa wypłacono pieniądze. Ponownie policja nie wykryła sprawcy – postępowanie karne umorzono.
oszustwa płatnicze Kancelaria adwokat Szczecin

Ustawa o usługach płatniczych szczegółowo reguluje procedurę postępowania, jaką powinni Państwo zachować w takiej sytuacji:

  1. W pierwszej kolejności należy niezwłocznie – najlepiej od razu po zauważeniu wystąpienia nieprawidłowości – powiadomić o tym bank lub innego dostawcę usług płatniczych i zażądać wyrównania salda obciążonego rachunku. Najlepiej w takiej sytuacji sprawdzić w umowie, jaki kanał przekazania tej informacji jest preferowany przez bank. Dobrze jest uczynić to w taki sposób, by zachować dowód zgłoszenia. Może on być potrzebny na dalszym etapie postępowania.

  2. Po drugie, powinno się jak najszybciej złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa na Państwa szkodę. W przeważającej większości przypadków sprawcy nie uda się wykryć. W ten sposób jednak wytrąca się bankowi argument, który w przeciwnym wypadku mógłby zostać wykorzystany w dalszym postępowaniu przeciwko Wam. Odsuną Państwo od siebie bowiem potencjalny zarzut, że uczestniczyliście w dokonaniu niechcianej operacji. Niektóre twierdzenia podnoszone przez prawników instytucji płatniczych mogą być oderwane od zasad logicznego myślenia. Trzeba być jednak zawsze gotowym na ich odparcie i nie dać wyprowadzić się z równowagi na żadnym z etapów postępowania.

  3. Zgodnie z art. 46 ust. 1 dostawca usługi płatniczej jest obowiązany zwrócić Państwu kwotę wyprowadzoną wskutek nieautoryzowanej transakcji płatniczej zgodnie z zasadą D+1, czyli nie później niż do końca następnego dnia roboczego po:
    1. dniu wystąpienia nieautoryzowanej transakcji,
    2. dniu zgłoszenia przez Państwa takiej sytuacji.

  4. Niestety jest jednak tak, że banki rzadko wywiązują się z tego obowiązku i płacą cokolwiek dobrowolnie. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie reklamacji. O tym, jakie zasady należy stosować przy komunikacji z przedstawicielami banku oraz o tym, jak nie wylać dziecka z kąpielą przy sporządzaniu reklamacji, będziecie Państwo mogli przeczytać w kolejnych wpisach.
porady prawne adwokat kancelaria szczecin

Kancelaria adwokacka adwokata Tytusa Mystkowskiego zajmuje się pomocą prawną w kontakcie z instytucjami finansującymi, w tym z bankami. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat oferty pomocy prawnej w zakresie nieautoryzowanych transakcji płatniczych, zapraszamy do zapoznania się z ofertą.