Środki probacyjne – jakie korzyści z nich wynikają dla sprawcy przestępstwa

sprawy karne adwokat szczecin
adwokat Szczecin

adwokat Tytus Mystkowski

Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2016 r. jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Legitymuję się dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności wokół prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa gospodarczego. Chętnie podejmuję się prowadzenia spraw konsumentów przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym.

Inaczej są to środki związane poddaniem sprawcy próbie. Stanowią część szerokiego spektrum prawnokarnych metod oddziaływania na sprawcę, które zostały przekazane do dyspozycji sądów orzekających w sprawach karnych.

Ustawodawca wprowadzając je do systemu szeroko pojętego prawa karnego postanowił, że będą służyły jako środki zmierzające do wychowania i resocjalizacji sprawcy przestępstwa. Ich zróżnicowany charakter pozwala na ich zastosowanie na różnych etapach postępowania. Podstawowym warunkiem ich zastosowania jest przesądzenie, że sprawca przestępstwa faktycznie dopuścił się jego popełnienia.

Aby otworzyć sobie drogę do ich zastosowania, Sąd musi jednoznacznie stwierdzić, że sprawcy można przypisać odpowiedzialność za zarzucony mu czyn. Skorzystanie z dobrodziejstwa jednego z nich daje możliwość uniknięcia odbycia całości lub części kary.

Zastosowanie środków probacyjnych

Mogą być one wdrożone zarówno na etapie poprzedzającym skazanie za przestępstwo (warunkowe umorzenie postępowania), jako element kary (warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności), lub też po wdrożeniu kary do wykonania (warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary). Rzadziej praktyczne zastosowanie znajdują środki polegające na uznaniu środka karnego za wykonany, jak też uznanie kary ograniczenia wolności w całości lub w części.

Podstawową przesłanką zastosowania jednego z nich wobec sprawcy jest tak zwana pozytywna prognoza kryminologiczna. Możliwość jej postawienia musi opierać się na założeniu, iż dotychczasowa postawa sprawcy, jak również jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa daje duże prawdopodobieństwo, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

środki probacyjne dobry adwokat Szczecin

Innymi słowy – Sąd decydując o poddaniu sprawcy próby musi być głęboko przekonany o tym, że wdrożone dotychczas metody prawnokarnego oddziaływania są wystarczające do tego by przewidzieć, że nie naruszy on określonych norm prawa karnego.

Oczywiście – diabeł tkwi w szczegółowych regulacjach odnoszących się do tych środków – dlatego właśnie, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z dobrodziejstwa jednego z nich, albo już staliście się jego beneficjentami, to zawsze warto szczegółowo poznać obowiązki, których należy przestrzegać w okresie próby i przez pewien czas po nim.

Naruszenie środków probacyjnych

rola adwokata sprawa karna dobry adwokat Szczecin

Często ich naruszenie prowadzi do unicestwienia pozytywnych skutków warunkowego umorzenia postępowania, zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności lub warunkowego przedterminowego zwolnienia.

W takich sytuacjach oczywiście może udzielić Państwu skutecznej pomocy prawnej adwokat. Niestety jednak czasem dochodzi do sytuacji, że nawet najskuteczniejszy i najbardziej doświadczony adwokat nie będzie w stanie zrobić nic, aby wpłynąć na postanowienie sądu w przedmiocie podjęcia umorzonego postępowania, zarządzenia wykonania kary lub odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

W przypadku podjęcia warunkowo umorzonego postępowania nic nie jest jeszcze stracone, albowiem niekiedy można podjąć jeszcze działania zmierzające do skutecznej obrony.

sprawy karne adwokat szczecin

W przypadku zaś zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności można starać się o to by uruchomić proceduralne możliwości, jakie wynikają z przepisów o jej wykonywaniu w systemie dozoru elektronicznego lub też na późniejszym etapie (nie wcześniej niż po wykonaniu połowy zarządzonej kary) złożyć wniosek się o  warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Jak widać ustawodawca stworzył fantastyczną mozaikę możliwości, jeżeli chodzi o środki probacyjne, jeżeli chcieliby Państwo się dowiedzieć, jak skorzystać z nich w optymalny do sytuacji sposób, to zawsze warto skorzystać z usług kancelarii prowadzonej przez adwokata, który jest doświadczony w prowadzeniu spraw karnych.